GEGEVENSBESCHERMING

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Wij zijn zeer blij met uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons aanbod. Wij willen dat u zich thuis voelt op onze website en dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de vertrouwelijkheid van uw gegevens. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer ligt ons zeer nauw aan het hart en wij vinden een transparante verwerking en opslag van uw gegevens zeer belangrijk. Daarom willen wij u graag informeren over hoe wij gegevens registreren, met welk doel wij dit doen en welke rechten u hebt met betrekking tot uw gegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving is:

Schüller Möbelwerk KG
Rother Straße
1
91567 Herrieden

Duitsland

2. Soorten gegevens, toepassingsgebied en rechtsgrond van de verwerking

Uiteraard kunt u onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten. De informatie over de gegevensbescherming kunt u op elke pagina onderaan opvragen via de link in de footer.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens die u tijdens uw bezoek aan onze website achterlaat, uitsluitend voor de werking en de optimalisering van onze website. Hiervoor registreren wij uw IP-adres, verschillende technische gegevens van uw eindtoestel (bijv. besturingssysteem, gebruikte browser, enz.) alsook gegevens over uw surfgedrag op onze website. Wij slaan deze gegevens op maar houden ons hierbij aan de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen en doen dit uitsluitend voor de bepaalde doeleinden. Deze gegevens verwerken is nodig om de werking van onze website te kunnen waarborgen. Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw gegevens, kunnen wij u niet ons online-aanbod tonen. Deze informatie gieten wij in statistische analyses om surfen op onze website voor iedereen nog aangenamer te maken. Dergelijke informatie wordt in geen geval gelinkt aan reeds bij ons voorhanden persoonsgegevens. De gegevens die in het kader van het gebruik van de website worden bewaard, worden uiterlijk na 14 maanden gewist. Alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld voor rechtsvorderingen, voor de verdediging in rechtszaken of wegens wettelijke verplichtingen, kan deze bewaartermijn verlengd worden.

 

De verwerking van persoonsgegevens voor de werking van de website alsook de netwerk- en informatieveiligheid is gebaseerd op grond van artikel 6 par. 1 S. 1 lid f van de GDPR. Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting uwerzijds om gegevens in het kader van het gebruik van onze website ter beschikking te stellen. De werking van de website alsook het beantwoorden van uw vragen is evenwel niet mogelijk zonder verwerking van uw gegevens.

3. Ontvangers van de gegevens

Uw gegevens worden niet openbaar gemaakt aan derden, tenzij er een rechterlijke verplichting van kracht is die dit vereist. Deze verwerking gebeurt op grond van artikel 6 (1) c) van de GDPR en in combinatie met de betreffende bepaling of wettelijke verplichting, waaraan wij gebonden zijn. Overeenkomstig artikel 6 (1) c) van de GDPR is de verwerking van persoonsgegevens toegestaan om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn openbare instanties indien het gaat om een wettelijke verplichting. Zij werken dan in onze opdracht de online geregistreerde gegevens. Betrokken verwerkers zijn:

 

Wix.com Ltd. (Hoster), Cleverreach (Newsletterversand)

4. Contactformulier

Wanneer u ons contactformulier invult, stelt u uw persoonsgegevens ter beschikking. Wij kunnen volgende soorten gegevens verzamelen: naam, e-mailadres, telefoonnummer en informatie voor het maken van een individueel aanbod. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw speciale vraag of verzoek te beantwoorden en om u de gevraagde informatie ter beschikking te stellen. Met het oog op de bescherming van uw persoonsgegevens gebruiken wij voor het verzenden ervan aan ons een erkend versleutelingsprocedé. Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren voor de duur die nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen vervullen. De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6 par. 1 S. 1 lid a. Het versturen van het formulier impliceert dat u akkoord gaat met de verwerking van de gegevens

5. Nieuwsbrief en reminderdienst

Indien u de via deze website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen en van de reminderfunctie wilt gebruik maken, hebben wij van u uw naam, uw e-mailadres en de firmanaam nodig alsook alle andere informatie die het ons mogelijk maakt om te controleren of u wel degelijk de eigenaar bent van het aangegeven e-mailadres en of u met het ontvangen van de nieuwsbrief akkoord gaat. Andere gegevens worden niet of uitsluitend op vrijwillige basis geregistreerd. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het versturen van de gevraagde informatie en geven deze dan ook niet aan derden door.   

  

De verwerking van de informatie op het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief gebeurt alleen met uw goedkeuring (art. 6 par. 1 lid a van de AVG). U kunt op elk moment uw goedkeuring tot opslag van de gegevens, uw e-mailadres en het gebruik ervan voor het versturen van nieuwsbrieven intrekken via de link 'Uitschrijven' die u in de nieuwsbrief vindt. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot aan de intrekking hebben plaatsgevonden, blijft ook na de intrekking onverminderd van kracht.   

De gegevens die u ons verstrekt om zich op de nieuwsbrief te abonneren worden door ons opgeslagen totdat u zich uitschrijft en worden na de uitschrijving verwijderd. Dat geldt niet voor de gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen.   

 

Het is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede die in onze naam de nieuwsbrieven verstuurt.CleverReach is een dienst waarmee o.a. het verzenden van nieuwsbrieven georganiseerd en geanalyseerd kan worden. De gegevens die u aan ons verstrekt om zich in te schrijven op de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres), worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.
Met de nieuwsbrief die wij via CleverReach verzenden, kunnen wij het gedrag van de nieuwsbrieflezers analyseren. Zo analyseert de dienst onder andere hoeveel gebruikers de nieuwsbrief geopend hebben en hoe vaak en op welke link er in de nieuwsbrief geklikt werd. Met behulp van het zogenaamde Conversion Tracking kunnen wij bovendien analyseren of u na het aanklikken van de link in de nieuwsbrief bent overgegaan tot een vooraf gedefinieerde call-to-action (bijv. de aankoop van een product via onze website). Voor meer informatie over de gegevensanalyse door CleverReach zie:https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.
De gegevensverwerking gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 par.
1 lid a GDPR). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken door zich af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot aan de intrekking hebben plaatsgevonden, blijft ook na de intrekking onverminderd van kracht. Als u geen analyse door CleverReach wenst, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief.Hiervoor vindt u in elke nieuwsbrief een link.
De gegevens die u ons verstrekt om zich op de nieuwsbrief te abonneren, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden na het afmelden verwijderd van onze servers en van de servers van CleverReach. Dat geldt niet voor de gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen.
Voor meer informatie over de bepalingen voor gegevensbescherming van CleverReach verwijzen wij u naar de website:https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.   

6. Cookies

Op onze website gebruiken wij twee soorten cookies: sessiecookies en permanente cookies. Om u de keuze te geven of u hiervoor toestemming geeft of niet, willen wij u kort het doel van deze cookies toelichten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij op uw computer opslaan. Cookies voeren geen commando's uit op uw computer. Ze vormen dan ook geen veiligheidsrisico.

Sessiecookies slaan bepaalde informatie op terwijl u op onze website surft. Ze worden niet permanent opgeslagen, maar telkens opnieuw gewist wanneer u onze website verlaat.

Het gebruik van sessiecookies gebeurt conform artikel 6 par. 1 f). De werking van de website behoort tot de categorie gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke.

U kunt het gebruik van cookies in uw browser zelf aanpassen, u kunt zelfs cookies volledig weigeren of uw browser zo instellen dat cookies regelmatig worden gewist. Hierover vindt u op het internet voldoende informatie.

7. New Relic

Onze webhoster wix.com Ltd. gebruikt de analysetool New Relic. Op de gegevensverwerking van de hierdoor vergaarde gegevens hebben wij geen invloed en wij hebben hier ook geen toegang toe. Voor meer informatie over de verzameling van gegevens door New Relic:

https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

8. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens hebt verschillende rechten. Deze willen wij hieronder toelichten. Details over uw rechten vindt u bovendien in de artikelen 15 tot 21 van de GDPR alsook in §§ 32 tot 37 van de Duitse federale wet ter bescherming van de persoonsgegevens ('BDSG').

U hebt het recht op informatie over uw persoonsgegevens. U hebt tevens het recht op rectificatie van onjuiste gegevens.

Bovendien hebt u onder bepaalde voorwaarden het recht op schrapping van gegevens, het recht op beperking van de gegevensverwerking alsook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt op grond van art. 6 par. 1 lid f) van de GDPR ook bezwaar aantekenen tegen de gegevensverwerking en tegen een eventuele profilering op grond van art. 21 van de GDPR. Toestemmingen die u hebt gegeven in het kader van het gebruik van de website, kunt u probleemloos en zonder opgave van reden op elk moment herroepen. Deze herroeping geldt uitsluitend voor acties in de toekomst.

U kunt zich conform art. 15 tot 21 van de GDPR op al deze rechten beroepen, door per mail of per post dit aan de verwerkingsverantwoordelijke kenbaar te maken.

U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende overheid, indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens een onrechtmatige daad is. Een lijst met de toezichthouders voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u hier:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 

 

Indien u vragen hebt met betrekking tot de gegevensbescherming, kunt u altijd contact opnemen met onze externe toezichthouders voor gegevensbescherming:

David Gabel - e-mail: david.gabel(at)dsgvo-support.de

Algemene info over de bescherming en verwerking van persoonsgegevens in gegevensbeschermingsprocessen vindt u op de website https://www.dsgvo-support.de.